Spoštovani svojci in obiskovalci Doma upokojencev Franc Salamon Trbovlje in
Enote Pr
ebold!

Obveščamo vas, da smo s strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti  Republike Slovenije prejeli obvestilo, da bodo domovi v Sloveniji in tako tudi naš dom imeli prepoved obiskov, zaradi naraščajočega števila okuženih v Sloveniji s  koronavirusom.

Vaši svojci bodo še vedno dosegljivi na njihove telefone, ravno tako bo tudi še vedno dosegljivost obeh Domov na telefonski številki receptorja.

Za informacije bo ves čas dosegljiva tudi telefonska številka ga. Daniele Indof, dipl. m . s. – 031 674 339.

O vsakršni spremembi vas bomo sprotno seznanili. Skrb za vaše svojce bo še vedno naša prioritetna naloga.

S spoštovanjem!

 

Rada Podlesnik, dipl. m. s.                             Danica Hren, univ. dipl.soc.del.

namestnica direktorice za ZNO                     direktorica

 

Obvestilo za enoto PREBOLD

Enota Trbovljedom_picture_vstopna

Jedilnik

Kolonija 1. maja 21, 1420 Trbovlje
Telefon: 03/56 53 300
Faks: 03/56 31 960
E-naslov: info@dufs.eu
Podračun: 01100-6030269067, Uprava za javna plačila Trbovlje
MŠ: 5101859000

insert

kocas1_1kocas_1_1mszadelo_1eu_1