V Domu upokojencev Franca Salamona deluje Svet domske skupnosti, sestavljen iz petih stanovalcev. Predsednik Sveta domske skupnosti je g. Uranjek Edvard. Srečamo se vsaj 1 x mesečno, v teh težkih časih pa 1x na 14 dni.  Svet domske skupnosti je pomemben organ Doma, saj zastopa vse stanovalce. Stanovalci, ki imajo kakšna vprašanja, pobude, dileme, se lahko obrnejo na člane domske skupnosti in to se potem obravnava na srečanjih. Sestanka se vedno udeleži tudi direktorica Doma in socialna delavka, ki vse pobude, vprašanja in dileme posreduje v pristojne službe.

 

7

 

Svet domske skupnosti