Stanovalce spodbujamo, da so čim bolj aktivni, telesno in miselno, zato že pri planiranju aktivnosti upoštevamo načelo prostovoljnosti in aktivnega sodelovanja večine stanovalcev. Uvajamo  prilagojene oblike športa, kajti »zamisel takih dejavnosti temelji na prepričanju, da se vsi ljudje, ne glede na starost, gibalno, duševno ali senzorno oviranost, lahko ukvarjajo s športom in tako obogatijo svoje življenje. Terapevtska rekreacija med drugim premaguje tudi socialno izolacijo in osamljenost. Vanjo so vključene različne športno-rekreativne dejavnosti, pa tudi take, ki so povezane z literarnim, glasbenim in likovnim izražanjem, zbirateljskim hobijem in socialnimi igrami. In naši stanovalci komaj čakajo, da so lahko sestavni del druženja.

 

Final Tiles Gallery id=806 does not exist
Stanovalce spodbujamo …
Skip to content