Svet domske skupnosti

Vsak mesec se sestanemo na Svetu domske skupnosti. Na tokratnem srečanju je ga. direktorica povedala, da obiski še vedno potekajo, da je vstop v Dom mogoče s PCT potrdilom in da je potrebno še vedno upoštevati vsa priporočila NIJZ (razkuževanje,

Volitve 2022

Naši stanovalci imajo možnost volitev v državni zbor, ki bodo potekale dne 24.4.2022. Vsi, ki imajo v Domu začasno bivališče, lahko glasujejo po pošti. Socialna delavka vsakega stanovalca povabi, da se lahko udeleži volitev, in tisti, ki se za to

Sestanki po nastropjih

Še vedno potekajo sestanki po nadstropjih – s stanovalci se pogovarjamo glede aktualnih zadev (npr. volitve), povedo tudi, kakšne imajo želje (npr., da bi jedli sladoled), kako so zadovoljni z bivanjem v Domu. Poudarimo individualni pristop ter vse zaposlene, na