Naši stanovalci imajo možnost volitev v državni zbor, ki bodo potekale dne 24.4.2022. Vsi, ki imajo v Domu začasno bivališče, lahko glasujejo po pošti. Socialna delavka vsakega stanovalca povabi, da se lahko udeleži volitev, in tisti, ki se za to odločijo, glasujejo po pošti (kar pomeni, da glasovnica pride po pošti).

Stanovalci, ki imajo v Domu prijavljeno stalno bivališče, pa se bodo lahko volitev udeležili na dan 24.4.2022, v prostorih Doma upokojencev Franc Salamon Trbovlje.

Volitve 2022
Skip to content