Postopek za sprejem v dom se začne z oddano vlogo za sprejem v institucionalno varstvo.

Poleg vloge za sprejem je potrebno priložiti še naslednjo dokumentacijo:

Ob sprejemu pa še urejeno zdravstveno kartico z dodatnim zavarovanjem.

O sprejemu v dom odloča Komisija za sprejem, premestitve in odpust stanovalcev, ki jo sestavljajo: vodja zdravstvene nege, višja medicinska sestra – vodja tima, direktorica in socialna delavka.

 

Preskoči na osrednjo vsebino