V mesecu maju smo v domu Prebold izvedli tekmovanje. Šlo je za ‘domski maraton vozičkov in hitrih nog’. Tekmovanje je potekalo v treh ločenih disciplinah. Tekmoval je lahko vsak stanovalec. Tekmovali so lahko v dveh disciplinah in sicer, tisti stanovalci, ki so pohodni in samostojni so sodelovali pri 3 minutnem testu hoje, kjer smo beležili prehojeno razdaljo. Druga disciplina pa je bila vožnja na Moto-med kolesu, kjer smo beležili prekolesarjeno razdaljo v 10 minutah. Stanovalci, ki pa so mobilni z invalidskimi vozički pa so sodelovali v disciplini potiskanja oziroma vožnje z vozičkom na 20 metrov. Tu smo beležili čas, ki so ga potrebovali, da so prevozili razdaljo 15 metrov. V drugi disciplini v kateri so lahko sodelovali, pa je bila tudi vožnja na Moto-med kolesu. Pri tej smo rezultate
beležili tudi ločeno glede na stopnjo obremenitve pri kateri so stanovalci potiskali pedala na kolesu.
Vožnjo na Moto-med kolesu smo izvedli v telovadnici doma, drugi dve disciplini pa v lepem vremenu na parkirišču pred domom v času skupinske telovadbe. Skupno na domskem maratonu se je udeležilo 27 stanovalcev v treh različnih disciplinah. Poleg druženja, ki ga je predstavljalo sodelovanje na tekmovanju, so stanovalci okusili tudi malo tekmovalnega duha. Na ta način smo vsakodnevne situacije, s katerimi se soočajo stanovalci, prenesli v tekmovalni duh in posledično pripomogli k lažjemu premagovanju ovir in problemov. Tekmovalnost je prisotna skozi celo življenje, zato tudi v poznejših obdobjih življenja ni sporno, da je zdrava.  Skupne rezultate v vseh treh disciplinah smo javno objavili na oglasnih deskah v domu. Poleg tega pa so vsi stanovalci, ki so sodelovali na maratonu, prejeli tudi priznanje za sodelovanje in udeležbo na tekmovanju.  V prihodnje bomo poskušali organizirati še kakšno tovrstni družabno-tekmovalni dogodek. Pred vrati pa so že letošnje domske igre, za katere pridno vadimo in se veselimo dobrih uvrstitev in rezultatov.

Final Tiles Gallery id=98 does not exist
Domski maraton – enota Prebold
Skip to content