Strokovni svet doma je kolegijski organ Doma, sestavljen iz strokovnih delavk in sodelavk Doma in njegova funkcija je obravnavanje  vprašanj s področja strokovnega dela. Strokovni svet doma se srečuje večkrat mesečno oz. po potrebi.

 

5

 

Strokovni svet
Skip to content