Mobilna učilnica

V sredo 28. 7. 2021 smo skupaj s Simbiozo Mobilna@ izvedli delavnico digitalnega opismenjevanja  starejših. Potujoča učilnica uvaja nove prožne oblike učenja v inovativnem učnem okolju, ki podpira lažji razvoj IKT kompetenc pri starejših. Vsi udeleženci smo delali na svoji tablici in