Še vedno potekajo sestanki po nadstropjih – s stanovalci se pogovarjamo glede aktualnih zadev (npr. volitve), povedo tudi, kakšne imajo želje (npr., da bi jedli sladoled), kako so zadovoljni z bivanjem v Domu.

Poudarimo individualni pristop ter vse zaposlene, na katere se lahko stanovalci »obrnejo«.

 

Sestanki po nastropjih
Skip to content