Dom kot osnovno dejavnost v skladu z aktom o ustanovitvi izvaja dejavnosti, ki so z zakonom določene kot javna služba, lahko pa opravlja tudi dodatno – gospodarsko dejavnost, ki je namenjena višji kvaliteti življenja in varstva starejših občanov.

V domu upokojencev Franc Salamon se odvijajo naslednje dejavnosti:

OSNOVNE DEJAVNOSTI 
– institucionalno varstvo starejših   oseb in oseb z izraženo deminanco,
– zdravstveno nego in zdravstveno   rehabilitacijo,
– druge osnovne zdravstvene in   specifično   konziliarne dejavnosti,
– pomoč posamezniku in družini na   domu,
– socialni servis,
– odločanje o namestitvi v dom,   premestitvi   in odpustu iz zavoda.

 GOSPODARSKE DEJAVNOSTI   
– trgovina na drobno v nespesializiranih   prodajalnah,pretežno z živili
– dejavnost restavracij in gostiln,
– točenje pijač,
– dejavnost menz,
– pripravo in dostavo hrane (catering),
– dejavnost pralnic in čistilnic,
– frizerska dejavnost,
– kozmetična dejavnost,
– pedikerska dejavnost,
– storitve fizioterapije,
– hidroterapija v bazenu,
– dejavnost salonov za nego telesa,
– druge poslovne dejavnosti.

Skip to content