Kljub aprilskemu neugodnemu vremenu aktivnosti v Domu potekajo.

 


Dogajanje v domu na Tereziji