Martinovanje

Danes je Martinovo.  To je čas, praznika jesenskega pusta, ko so kašče polne pridelkov, delovna orodje je pospravljeno, sodi so polni sladkega mošta. Mošt je danes postal vino. Ob kozarcu rujnega se prileže tudi pojedina. Ljudsko izročilo pravi, da je

Alzhaimer cafe

Vse človeške misli, čustveno doživljanje, učenje, pomnjenje, gibanje … je skrito in obdelano  v enkratnem, naravnem računalniku, ki mu rečemo možgani,  je bilo zapisano na vabilu  za Alzheimer cafe v našem domu, domu na Tereziji. Skupaj s Spominčico smo organizirali