Sestanek predstavnikov stanovalcev  domske  skupnosti, kjer stanovalci izrazijo svoja mnenja, predstavijo svoje težave in skupaj poiščejo rešitve za izboljšanje kakovosti življenja v skupnostih je  potekal v  avli. Sestanka sta se udeležili delovna terapevtka in direktorica. Predstavili sta prihajajoče dogodke, prisluhnili mnenjem in pobudam.

Sestanek domske skupnosti
Skip to content